buy vpn kharid vpn kerio vpn mobile vpn
«هزار نیوز» شهرستان بردسیر
رفتن به بالا
به پاس همایون صنعتی؛

از خشخاش تا گل محمدی

همایون صنعتی مردی برای آسمان پر ستاره ی بردسیر با جایگزینی کشت گل محمدی در منطقه ی لاله زار به جای کشت خشخاش نام خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه کرد. ...

10

پیشخوان

یادداشت های امروز

سعدالله زارعی

کارشناس سیاسی

دو بال پرواز امام ...

امام از «ایدئولوژی» - و به عبارت واضح‌تر، اسلام انقلابی - یک بنیاد رسوخ‌ناپذیر ساخت و ساختن چنین بنایی در زمانه‌ای که ایدئولوژی ضدارزش به حساب می‌آمد و هر ایدئولوژی‌گرایی به عنوان دگماتیسم - ایستایی- معرفی می‌شد، خیلی شهامت و توانمندی می‌خواست. ... ،،

اعظم پسند

کارشناس خانواده

شلوغی دنیای تک فرزندی ...

در شرایطی که زوج ها بر طبل تک فرزندی می کوبند ، دنیای تک فرزندی را شلوغ کرده اند و آن را دلیلی برای توجه بیشتر به کودکشان می دانند واقعیت در لوای دیگری پنهان شده است. ... ،،

نشریه‌‌ی خط حزب‌الله

فاطمیون، امتداد نسیم تفکر بسیجی ...

شاید کمتر بدانیم که افغانی‌ها، در انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند. این نقش، به‌ویژه به علت همسایگی خراسان با سرزمین افغانستان، در بیان شخصیتی که رهبر انقلاب اسلامی است بیشتر از هر کسی شنیدنی است. ... ،،

سعدالله زارعی

کارشناس سیاسی

دو بال پرواز امام ...

امام از «ایدئولوژی» - و به عبارت واضح‌تر، اسلام انقلابی - یک بنیاد رسوخ‌ناپذیر ساخت و ساختن چنین بنایی در زمانه‌ای که ایدئولوژی ضدارزش به حساب می‌آمد و هر ایدئولوژی‌گرایی به عنوان دگماتیسم - ایستایی- معرفی می‌شد، خیلی شهامت و توانمندی می‌خواست. ... ،،

اعظم پسند

کارشناس خانواده

شلوغی دنیای تک فرزندی ...

در شرایطی که زوج ها بر طبل تک فرزندی می کوبند ، دنیای تک فرزندی را شلوغ کرده اند و آن را دلیلی برای توجه بیشتر به کودکشان می دانند واقعیت در لوای دیگری پنهان شده است. ... ،،

نشریه‌‌ی خط حزب‌الله

فاطمیون، امتداد نسیم تفکر بسیجی ...

شاید کمتر بدانیم که افغانی‌ها، در انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند. این نقش، به‌ویژه به علت همسایگی خراسان با سرزمین افغانستان، در بیان شخصیتی که رهبر انقلاب اسلامی است بیشتر از هر کسی شنیدنی است. ... ،،

عکس نوشت

گزارش تصویری