رفتن به بالا
آمار نگران کننده است؛

 هر ۳۳ ساعت یک اقدام به خود کشی

 با توجه به اینکه خود کشی دلایل متعددی دارد وریشه واقعی آن تحلیل روان آدمیست که با ناامیدی به همه چیز حتی به خالق اقدام به خودکشی می کند اما اکثر آنهایی که اقدام به خودکشی کردند وموفق نشدند از کار خود پشیمان و نادم هستند روان پریشی که نتیجه اش اقدام به خودکشی است.      ...

suicide-russia-down

پیشخوان

یادداشت های امروز

حسین شریعتمداری

کارشناس سیاسی

کرایه از که می‌خواهید؟! ...

حسین شریعتمداری آقای روحانی توضیح نداد، وقتی آمریکا از اجرای تعهدات مکتوب خود در برجام که به گفته ایشان «یک معاهده بین‌المللی است» سر باز می‌زند و هر روز بهانه تازه‌ای می‌تراشد، چگونه انتظار دارند به قول شفاهی خود عمل کند؟! ... ،،

وحید حاجی‌پور

کارشناس سیاسی

قفل ۴ساله زنگنه بر صنعت نفت ...

وزیر نفت هرگاه که اراده کرده است راهی سیمای جمهوری اسلامی ایران شده و با فرافکنی و طرح مطالب نادرست و بخشی، انتقادات وارده بر IPC را سیاسی خوانده است و بدون ورود به جزئیات در موقعیت متکلم وحده، آینده کشور را به قراردادهای پر ابهام گره می‌زند. ... ،،

احمدرضا روح الله زاد

کارشناس سیاسی

پاسخ هوشمندانه سردار سلیمانی به پروژه نفاق و نفوذ ...

گسترش هجمات هماهنگ سیاستمداران غربی و برخی افراد در داخل به ویژه انتشار ادبیات آنها در فضای مجازی، سیاستی برنامه ریزی شده با هدف دو قطبی سازی جامعه است تا در فضای آن پروژه نفوذ خود را با هزینه کمتری مدیریت کنند. ... ،،

حسین شریعتمداری

کارشناس سیاسی

کرایه از که می‌خواهید؟! ...

حسین شریعتمداری آقای روحانی توضیح نداد، وقتی آمریکا از اجرای تعهدات مکتوب خود در برجام که به گفته ایشان «یک معاهده بین‌المللی است» سر باز می‌زند و هر روز بهانه تازه‌ای می‌تراشد، چگونه انتظار دارند به قول شفاهی خود عمل کند؟! ... ،،

وحید حاجی‌پور

کارشناس سیاسی

قفل ۴ساله زنگنه بر صنعت نفت ...

وزیر نفت هرگاه که اراده کرده است راهی سیمای جمهوری اسلامی ایران شده و با فرافکنی و طرح مطالب نادرست و بخشی، انتقادات وارده بر IPC را سیاسی خوانده است و بدون ورود به جزئیات در موقعیت متکلم وحده، آینده کشور را به قراردادهای پر ابهام گره می‌زند. ... ،،

احمدرضا روح الله زاد

کارشناس سیاسی

پاسخ هوشمندانه سردار سلیمانی به پروژه نفاق و نفوذ ...

گسترش هجمات هماهنگ سیاستمداران غربی و برخی افراد در داخل به ویژه انتشار ادبیات آنها در فضای مجازی، سیاستی برنامه ریزی شده با هدف دو قطبی سازی جامعه است تا در فضای آن پروژه نفوذ خود را با هزینه کمتری مدیریت کنند. ... ،،

عکس نوشت

گزارش تصویری