رفتن به بالا
  • Monday - 25 May 2015 - 08:59
  • کد خبر : ۲۹۰۳۵

لینک کوتاه:

شرکت در انتخابات نشانه آگاهی سیاسی مردم است

توصیه امام راحل در بحث انتخابات؛ در آستانه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. به سبب اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی و همچنین شرایط و نیازهای جامعه و مطالبات به حق مردم در سال همدلی وهم زبانی، دولت و ملت شایسته است که با رجوع به اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) اهمیت […]

به گزارش هزار نیوز ؛

توصیه امام راحل در بحث انتخابات؛

در آستانه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. به سبب اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی و همچنین شرایط و نیازهای جامعه و مطالبات به حق مردم در سال همدلی وهم زبانی، دولت و ملت شایسته است که با رجوع به اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) اهمیت انتخابات، ضرورت شرکت در انتخابات را تبیین نمود.

به گزارش هزار نیوز به نقل از زاهدانه، حضرت امام (ره) در وصیت نامه سیاسی – الهی خویش ، در موضوع انتخابات ومجلس شورای اسلامی ابتدا به انحرافات وکلای مجلس شورای ملی در عصر مشروطه پرداخته، به ویژه آنکه مجلس شورای ملی عصر منحط پهلوی، تنها ابزاری بود که نمایندگان غیرمردمی و دربار با اشاره استکبار جهانی، کشور را به تباهی و فساد کشاندند.
بنیان گذار جمهوری اسلامی پس از یادآوری این قطعه از تاریخ معاصر ایران، پیامبرگونه، امت اسلامی را در امر ضرورت و اهمیت انتخابات و نحوه گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نکاتی اساسی و سرنوشت ساز سفارش می نمایند. زیرا که آن پیرفرزانه و روشن ضمیر، «مجلس شورای اسلامی را حاصل خون جمعیتی می داند که وفادار به اسلام بودند مجلسی که «فراهم آمده از الله اکبرهای مردم» بود و بر همین اساس ازآن به عصاره زحمت های طاقت فرسای ملت مسلمان یاد کرده و آن را در بالاترین مقام کشوری دانسته اند، چرا که «اکثریت قاطع مسائل کشور، بی واسطه یا با واسطه به آن وابسته است» این رویکرد ، جایگاه مجلس شورای اسلامی در اندیشه حضرت امام(ره) را بس رفیع کرده، به طوری که ایشان مجلس را در رأس تمام امور دانسته است وخطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می فرمایند: «شما نمایندگان محترم می توانید با یک رأی خود خدمت ارزشمندی به خلق خدا نمایید و بالعکس، و می توانید یک خطربزرگ را از کشور و اسلام رفع کنید و بالعکس»

ضرورت شرکت در انتخابات

وظایف و کارکرد مجلس در نظام اسلامی
با توجه به جایگاه رفیع مجلس در اندیشه سیاسی حضرت (ره) مجلس شورای اسلامی وظایف مهمی را بر عهده دارد که مهمترین آن موضوع قانونگذاری است. در این راستا مجلس باید با نگرشی جامع و کارشناسی ای دقیق، خلأهای موجود را از زوایای گوناگون بررسی کرده از طریق کمیسیون های تخصصی به تهیه و تدوین قوانین برای اداره مملکت بپردازد. همچنین با توجه به لوایح پیشنهادی قوه مجریه و قوه قضاییه، اقدام به تهیه و تصویب قانون نماید. در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) «مجلس خوب همه چیز را خوب و مجلس بد همه چیز را بد می کند» پس به طور کلی نتیجه کار و عملکرد مجلس به آینده نظام و مردم مرتبط است.
با توجه به حیطه وسیع اختیارات نمایندگان مجلس که از قانونگذاری شروع و تا مرحله نظارت بر حسن اجرای قانون ادامه می یابد، به راحتی جایگاه رفیع مجلس مشخص می گردد و با عنایت به فرمایش حضرت امام (ره) که «مرکز همه قانونها وقدرت ها مجلس است»، پس به لحاظ شرعی و عقلی نمی توان نسبت به این امر مهم وحیاتی بی تفاوت بود، لذا ضرورت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی امری اجتناب ناپذیر گردد.

از دیدگاه امام (ره)، ماهیّت «رأی»و شرکت در انتخابات از دو زاویه قابل تبیین است:
1- حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در حاکمیت مردم سالاری دینی
2- تکلیف گرایی مردم نسبت به حفظ نظام و دستاوردها و آرمانهای آن

حق مردم در تعیین سرنوشت

در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام، مردم بر اساس آموزه های دینی حق تعیین سرنوشت دارند و در پیدایش نهادهای مدنی و قانونی دخالت می کنند.
قبل از پیروزی انقلاب مردم به صورت راهپیمایی میلیونی سرنوشت خود را مشخص می کردند و پس از انقلاب با حضور در رفراندم در تعیین نوع نظام و سایر انتخابات سرنوشت خود را در تثبیت نظام و انتخاب کارگزاران مشخص می کردند. و این یک حق اساسی، قانونی ملی و اسلامی مردم در حاکمیت نظام است.
امام خمینی درباره حق ملت ایران در تعیین کارگزاران می فرماید: «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند ومسئولیت امور را به دست آنان بسپارند. »
امام درباره حق مردم در تعیین نماینده مجلس شورای اسلامی می فرماید: مجلس شورای اسلامی را باید ملت خودش تعیین کنند و درباره حق عزل نمایندگان مخالف نظام اسلامی می فرماید: ملت اگر وکلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بکنند، مردم مختارند که وکلارا عزلشان کنند بریزند دور

اثرات مثبت نقش و حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عبارتند از:

1- احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور توسط تک تک آحاد مردم
2- نمایش جلوه ای از مشارکت سیاسی مثبت
3- رشد و تقویت و انسجام اجتماعی
4- مشروعیت بخشی به نظام سیاسی در عرصه های بین المللی و جهانی
5- نمایش مردمی بودن نظام
6- نشان دادن شعور، رشد و آگاهی سیاسی مردم
7- نمایش قدرت و حمایت مجدد از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه
8- انتخاب نمایندگان شایسته و صالح

تکلیف شرعی مردم نسبت به حفظ نظام اسلامی

حفظ نظام اسلامی بر پایه ارکان و نهادهای مدنی و حکومتی بنیان شده و قوام یافته است بر مردم ایران یک تکلیف شرعی است.
حضور در صحنه های سیاسی، اجتماعی دفاع از نظام و حضور در پای صندوق های رأی در تمام انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مصادیق تکلیف شرعی مردم برای حفظ نظام اسلامی است.
امام می فرماید: «مردم هم خودشان مکلفند به این که شرکت کنند در انتخابات، نروند کنار، تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف تکلیف است. خلاف مصالح اسلام است، مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته لطمه ای به اسلام وارد بشود، مسئول هستند.»
از این رو امام همواره روحانیت، مبلغان و نخبگان را به ترویج فرهنگ تکلیف گرایی در میان مردم دعوت می کردند تا این تکلیف شرعی را برای مردم تبیین نمایند.
مسئولیت خطیر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات از دیدگاه حضرت امام(ره) به حدی است که آن حضرت مقوله انتخابات را در کنار نماز قرار داده و می فرماید: «باید همه شما، همه ما از زن و مرد، هر مکلف، همانطور که باید نماز بخواندهمانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.»
بهتر است که در مضامین این عبارت بیشتر دقت کرد، و این گونه مقایسه کرد که آیافرد مسلمانی که به سن تکلیف رسیده می تواند نماز را ترک کند؟ و امّا چرا همسنگ با نمازقرار دادند؟ و یا اینکه چرا با سایر اعمال عبادی دیگر سنجیده نشده است؟ آیا جز این است که نماز ستون دین است و تمام اعمال دیگر در سایه آن به پا می شود؟
زیرا شرکت در فرائض و واجبات سیاسی نظام همانند واجبات دینی است همانگونه که نماز باعث قوام دین است حضور مردم در انتخابات هم عامل مؤثر در قوام و دوام نظام سیاسی اسلام است.

آسیب های عدم حضور در انتخابات

یکی از آسیب هایی که نظام اسلامی را تهدید می کند بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت و یا عدم حضور در برنامه های انجام تکالیف شرعی و سیاسی از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
امام می فرماید: «اگر در مجلس آینده یک دوم عقب نشینی کنیم، در آینده نزدیک ما را کنارخواهند گذاشت باید قهر نکنیم و کوشش کنیم.»
اگر مسامحه کنید مسئول هستید پیش خدای تبارک و تعالی. اگر نروید و رأی ندهید و آن ها که جدیت دارند به این که وارد بشوند در مجلس و به هم بزننداوضاع ایران را، خدای نخواسته آنها بردند، مسئولیتش به عهده شماست.

انتهای پیام/گ

انتهای متن/
اشتراک گذاری در تلگرام اشتراک‌گذاری فوری این خبر با دوستان در تلگرام‬
هزار نیوز ‫عضویت در کانـال تلگرام هزار نیوز‬
صفحه اینستاگرام هزار نیوز ‫عضویت در صفحه اینستاگرام هزار نیوز‬
کانال سلام هزار نیوز ‫کانال سلام هزار نیوز‬

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه